De Liebaart   vzw Liebaart titel Contacteer Ons Wij over Ons Dagelijks Leven anno 1302 Militaire Aspecten anno 1302 De Guldensporenslag Levende Geschiedenis anno 1302
Maak uw keuze
Wij over Ons
Dagelijks Leven anno 1302
Militaire Aspecten anno 1302
De Guldensporenslag
Maak uw keuze
Maak een keuze tussen de knoppen links of het menu hieronder.
-

-
Vlaanderen anno 1302

Het graafschap Vlaanderen lag in het centrum van Europa. Het lag ingeklemd tussen het koninkrijk Frankrijk (met het graafschap Artois) en het Duitse Rijk (met de graafschappen Henegouwen en Holland en het hertogdom Brabant). Westelijk was de Noordzee met het koninkrijk Engeland. Deze unieke ligging maakte het graafschap tot kruispunt van alle belangrijke handelswegen.

Vlaanderen in Europa
Vlaanderen in Europa

Het graafschap Vlaanderen

De graaf van Vlaanderen was zowel vazal van de Franse koning, voor het grootste deel van de gebieden westelijk van de rivier de Schelde, als van de Duitse keizer, o.a. voor de gebieden die oostelijk van deze rivier lagen.

Vlaanderen anno 1302
Vlaanderen anno 1302

Het graafschap was tweetalig. In het noorden praatte met Vlaams, het plaatselijke dialect van het Middelnederlands, de voorloper van onze moderne Nederlandse taal. Zuidelijk van de horizontale lijn die men halverwege tussen Kortrijk en Lille (Rijsel) kan trekken praatte men Picardisch, het plaatselijke dialect van Oud-Frans. De bestuurstaal, of toch tenminste de taal waarin officiële akten en documenten opgesteld werden, was het Frans, vanwege de zeer grote culturele invloed van het Franse koninkrijk. Slechts na 1302 veranderde dit en drong de volkstaal door tot het bestuursniveau.

Tijdens de late dertiende eeuw was het graafschap Vlaanderen een der rijkste gebieden van Europa. De graaf was slechts in naam leenman van de koningen van Frankrijk en het Duitse Rijk. In werkelijkheid voer hij een eerder onafhankelijke koers en was hij een der invloedrijkste heren van zijn tijd.

Geschiedenislessen worden dikwijls geschreven in functie van de grote namen uit een periode, die vanwege hun handelen invloed uitgeoefend hebben op de loop van de geschiedenis. De Vlaamse graven voldoen zeker hieraan. Gwijde van Dampierre, de graaf tijdens de laatste helft van de 13de eeuw, heeft zeker zijn stempel gedrukt op zijn graafschap. Maar wat Vlaanderen zo bijzonder maakt, is dat het gewone volk dat zelfs nog meer gedaan heeft dan zijn graaf.

Voetnoten

Gedetailleerde kaarten van het graafschap Vlaanderen circa 1302 kan u o.a. terug vinden in :
R. VAN CAENEGEM (red.), 1302, Feiten en Mythen van de Guldensporenslag, Antwerpen, 2002.
L. DELFOS, Het Avontuur van de Liebaards, Tielt, 1952.
F. FUNCK-BRENTANO, Chronique Artésienne (1295-1304), Parijs, 1899.

-
Naar boven Volgende
Volgende
-
XHTML  CSS     Copyright © De Liebaart vzw - Disclaimer
-
- -
-
-
-
-
Site Navigatie Kaart

-
-
-
Contacteer Ons
-
-