De Brugse Metten

Landvoogd Jacques de Châtillon zat niet stil, maar reageerde toch te laat tegen deze opstanden. Hij verzamelde begin mei 1302 een klein leger rond Kortrijk om een strafexpeditie naar Brugge en Gent te ondernemen.

Het Gentse stadsbestuur wilde zware problemen liever vermijden en een afvaardiging onderwierp zich aan de landvoogd. Gent kreeg weer een bestuur van Leliaarts, zij het wel onder strikte voorwaarden ten gunste van de Liebaarts, die door de Châtillon werden toegezegd om zeker te zijn van de onderwerping van de stad. Wanneer dit nieuws Brugge bereikte trok Pieter de Coninck met een klein Brugs leger naar Gent om hen alsnog over te halen aan dezelfde kant te blijven. Hij werd echter niet aanhoord en moest onverrichter zake terug keren naar Brugge.

De Goede Vrijdag van Brugge

Jacques de Châtillon was ondertussen met een kleine strijdmacht van ongeveer 800 gewapende mannen waaronder 120 ridders op weg naar Brugge. De Brugse bevolking werd bang, mede door het afhaken van Gent, en vreesde de woede van de Fransen. De stemming sloeg om en de Liebaarts werden weer verbannen uit Brugge. Ongeveer 1.000 mensen verlieten de stad.

Op 17 mei 1302 kwam de landvoogd met zijn leger aan in Brugge met volle machtsvertoon. Tegen de afspraak in droegen allen hun volle wapenuitrusting. De achtergebleven Bruggelingen die een eerder vreedzaam escort verwacht hadden, sloeg de schrik opnieuw om het hart en ze vreesden dat de Fransen hen met de wapens kwamen onderwerpen. 's Nachts lieten ze de bannelingen terug roepen om hen bij te staan.

Brugse Metten

Voorstelling van de Brugse Metten
Uit de Kroniek van Giovanni Villani rond 1345.

In de vroege morgen van 18 mei 1302 weerklonk overal in Brugge de strijdkreet "Schild en Vriend" en vielen de Vlamingen de Fransen aan. Een paar honderd werden er doodgeslagen, ongeveer 90 ridders werden gevangen genomen. Jacques de Châtillon kon op het nippertje ontsnappen.

De Bruggelingen zelf noemden deze opstand de "Goede Vrijdag van Brugge". Pas veel later werd er de naam "Brugse Metten" aan gegeven, naar analogie met de "Siciliaanse Vespers", een gelijkaardige opstand in Sicilië van 31 maart 1282.

einde

Meer info over de Brugse Metten kan u o.a. terug vinden in :
J.F. VERBRUGGEN, De Goede Vrijdag van Brugge, 18 Mei 1302, in Het Brugs Ommeland, Brugge, 1977/2.